วิธีแก้ปัญหาหากเกิดไฟไหม้ในตู้ปลอดเชื้อ

                  

เคยบ้างมั้ยที่บางครั้งมีความจำเป็นจะต้องใช้ Open Flame Technique ภายในตู้ปลอดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นตะเกียงแอลกอฮอลล์ หรือ Bunsen Burner อื่นๆ? …..

และเคยมั้ยที่พลาดทำแอลกอฮอลล์หกจนเกิดไฟไหม้ในตู้ปลอดเชื้อ? …..

ที่จริงแล้วมาตรฐานเกี่ยวกับตู้ปลอดเชื้อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น NSF, EN, BS, DIN ล้วนไม่แนะนำให้มีการใช้ Open Flame Technique ภายในตู้ปลอดเชื้อ  ซึ่งหากจำเป็นหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้ “ผู้ใช้งานตู้ปลอดเชื้อ” ก็ควรจะเข้าใจถึงหลักการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเพลิงไหม้ขึ้นในตู้ปลอดเชื้อดังนี้

  1. ปิดระบบ Blower ของเครื่องทันที เพื่อป้องกันไม่ให้เปลวไฟรวมทั้งเขม่าและควันถูกดูดเข้าสู่ห้องลมด้านบนภายในเครื่อง ซึ่งอาจส่งผลให้ Blower และแผ่นกรอง HEPA ชำรุดเสียหายได้
  2. ปิดระบบจ่ายไฟฟ้าสู่ปลั๊กไฟภายในเครื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการชำรุดเสียหายของวงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานอยู่
  3. ใช้ถังดับเพลิงดับไฟ (Fire Extinguisher)
  4. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบ รวมทั้งติดต่อผู้ดูแลเครื่องเพื่อดำเนินการตรวจสอบ แก้ไข เครื่องต่อไป

ข้อพึงระวังในการใช้ถังดับเพลิงกับตู้ปลอดเชื้อ

เนื่องจากภายในพื้นที่ทำงานของตู้ปลอดเชื้อ มักจะประกอบไปด้วยแหล่งจ่ายไฟ (ปลั๊กไฟ), หลอดไฟ, แผงวงจรควบคุมเครื่อง (Microprocessor บริเวณกระจังด้านหน้าเครื่อง) รวมทั้งแผ่นกรอง HEPA ภายในห้องลมด้านบน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกใช้ชนิดถังดับเพลิงให้ถูกประเภท มิฉะนั้นแล้วอาจส่งผลกระทบต่อแผงวงจร ระบบไฟฟ้า และแผ่นกรอง HEPA ดังที่กล่าวมาแล้วได้

ถังดับเพลิงนั้นมีหลายประเภท แบ่งตามชนิดสารเคมีที่ใช้ดังนี้

  • ชนิดผงเคมีแห้ง : ไม่ควรใช้เนื่องจากมีคราบตกค้างยากต่อการทำความสะอาด และอาจส่งผลต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์
  • ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
  • ชนิดน้ำยาเหลวละลาย BCF Halon 1211 : ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากมีสาร CFC
  • ชนิด HCFC-123
  • ชนิด BF 2000
  • ชนิดน้ำยาโฟม : อันตรายเนื่องจากเป็นสื่อนำไฟฟ้า

สรุปแล้วถังดับเพลิงชนิดที่ใช้ได้คือ CO2, HCFC-123 และ BF 2000  ซึ่งล้วนแล้วแต่ไม่ทิ้งทราบสกปรก ไม่ทำลายสิ่งของเครื่องใช้และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆภายในเครื่อง

                                                Co2

                        ถังดับเพลิงสำหรับตู้ปลอดเชื้อ: ประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับ ….. IsscoThai Social Team

แหล่งข้อมูลหลักของบริษัท: http://www.isscothai.com